Słownik branżowy

W słowniku branżowym wyjaśniamy podstawowe pojęcia związane ze stolarką okienną i drzwiową. Mamy nadzieję, że informacje te pomogą Państwu w dokonaniu najwłaściwszego wyboru.

Blokada obrotu klamki – mechanizm wymuszający prawidłową obsługę okna – uniemożliwiający uchylenie skrzydła, gdy okno jest otwarte. Zapobiega to „wyczepianiu” się górnego zawiasu, co może być niebezpieczne, zwłaszcza przy dużych oknach.

Grzybek – trzpień regulujący skrzydło w ościeżnicy. Wyposażone w niego okucie jest bardziej odporne na włamanie. Grzybek i specjalne zaczepy na ramie tworzą tzw. „punkty bezpieczne”. Im więcej takich punktów, tym bezpieczniejsze okno.

Mikrowentylacja – mechanizm umożliwiający dopływ świeżego powietrza, pomimo zamknięcia okna. Po przekręceniu klamki o 45 stopni od położenia poziomego, pomiędzy ościeżnicą i skrzydłem powstaje niewielka (ok. 3 mm) szczelina, zapewniająca wentylację. Dzięki specjalnemu zaczepowi rozszczelniającemu, skrzydło pozostaje w tej pozycji, aż do ponownego przekręcenia klamki. Okna z mikrowentylacją warto zamontować szczególnie w pomieszczeniach, w których powstaje dużo wilgoci.

Ogranicznik otwarcia okna – utrzymuje otwarte skrzydło w żądanej pozycji, dzięki wyposażeniu okna w hamulec cierny. Ograniczając kąt otwarcia do 90 stopni, zapobiegamy niekontrolowanym uderzeniom o wnękę, ścianę lub meble.

Stopniowane uchylanie (mechanizm regulacji uchyłu) – odpowiada za nie mechanizm MSL, dzięki któremu można zmieniać stopień uchylenia skrzydła. W efekcie, zamiast jednej pozycji, uzyskujemy kilka położeń, zależnie od życzenia. Zmiana stopnia uchylenia następuje po przekręceniu klamki. Skrzydło jest przy tym zabezpieczone przed zatrzaśnięciem.

Zatrzask balkonowy – zapobiega uderzaniu otwartych drzwi balkonowych o ościeżnicę. Po wyjściu na zewnątrz – zamykamy drzwi, pociągając za specjalny uchwyt, a zatrzask utrzymuje skrzydło. Drzwi otworzą się ponownie przy lekkim nacisku z zewnątrz. Idealne rozwiązanie dla balkonów i tarasów.

Komory w profilu PVC –komorowa budowa profili nie tylko poprawia ich właściwości termoizolacyjne, umożliwia także osadzenie w ich wnętrzu stalowych kształtowników, usztywniających konstrukcję. Teoretycznie – im więcej komór, tym lepiej, gdyż straty ciepła będą mniejsze. Przed ostateczną decyzją warto jednak zwrócić się do producenta lub sprzedawcy o kalkulację kosztów zakupu okien z profili o różnej liczbie komór. Kierując się liczbą komór, należy zwrócić uwagę na szerokość samego okna. W przypadku profili pięciokomorowych, szerokość skrzydła nie powinna być mniejsza niż 70 mm, dla profili sześciokomorowych – nie mniejsza niż 80 mm. Takie parametry gwarantują optymalną statykę i termoizolacyjność.

Wartość U lub k –symbole oznaczają współczynnik przenikania ciepła. Im mniejsza jego wartość, tym lepsza izolacja termiczna okna bądź drzwi.

Wzmocnienia okienne – PVC, mimo licznych zalet, nie jest tworzywem, które w czystej postaci byłoby w stanie zapewnić sztywność, niezbędną do prawidłowego działania okna. Zachodzi więc konieczność zastosowania kształtowników stalowych. Są one umieszczane wewnątrz profilu i nie są widoczne. Kształtowniki powinny być wykonane z ocynkowanej blachy stalowej – o określonych parametrach, odpowiedniej grubości i właściwie wyprofilowanej.

Wzmocnienia są szczególnie istotne w przypadku dużych gabarytów – skrzydeł wysokich i szerokich. Obciążenia, którym poddawane byłyby w takim przypadku profile pozbawione stalowych kształtowników, po pewnym czasie spowodowałyby kłopoty z użytkowaniem okna, a efektem końcowym mogłoby być jego uszkodzenie.

Uszczelki – decydują o szczelności okna, więc ich jakość jest niezwykle ważna. W oknach z PVC są umieszczone zarówno przy szybie, jak i na styku skrzydła z ramą. Na skrzydle ich zadaniem jest oddzielenie tzw. „strefy mokrej” profilu od „strefy suchej”, w której najczęściej montowane są okucia. Ze „strefy mokrej” woda odprowadzana jest otworami odwadniającymi umieszczonymi w dolnej, zewnętrznej stronie ramy.

Uszczelki okienne muszą być wykonane z materiałów odpornych na proces starzenia się, czyli pogarszania właściwości z upływem czasu. W praktyce stosuje się m.in. silikony, kauczuk etylenowo-propylenowy (EPDM) i elastomery termoplastyczne (TPE). Uszczelki powinny w pełni spełniać swoją rolę przez 5-10 lat. Później, jeżeli zajdzie taka konieczność, można je wymienić na nowe.

Okna pasywne. Okna energooszczędne – istotą budynku pasywnego jest minimalizacja strat ciepła i maksymalizacja zysków energetycznych (w tym m.in. czerpanie energii z otoczenia). Z zasady, wszystkie przegrody zewnętrzne muszą się charakteryzować wyjątkowo niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Wymogi te dotyczą również stolarki okiennej i drzwiowej. W budynkach pasywnych i energooszczędnych stosowane są więc rozwiązania pozwalające na pełniejszą ochronę przed stratami ciepła, niż ma to miejsce w przypadku budynków standardowych.

Więcej informacji na temat domów pasywnych i energooszczędnych znajdą Państwo w publikacji „Domy nisko-energetyczne i pasywne”, dostępnej pod poniższym linkiem.

Domy nisko-energetyczne i pasywne

Okucia – o walorach użytkowych i funkcjonalności okna decyduje w dużej mierze okucie – niewidoczny mechanizm, ukryty pomiędzy skrzydłem i ramą. Jego podstawowym zadaniem jest oczywiście otwieranie, zamykanie i uchylanie, warto jednak pamiętać o innych funkcjach, mających bezpośredni wpływ na wygodę użytkowania, bezpieczeństwo i niezawodność. Podstawowa klasyfikacja dzieli okucia na: łączące, zamykające, zabezpieczające oraz uchwytowo-osłonowe – w zależności od pełnionej przez nie roli.

Gwarancje OKNO-POL Kraków

Na wyprodukowane i zamontowane przez naszą firmę okna i drzwi udzielamy 5-letniej gwarancji.

O co warto zapytać producenta i sprzedawcę okien?

  • Czy oferowane wyroby mają stosowne aprobaty i certyfikaty?
  • Czy firma dysponuje serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz jakie są warunki gwarancji?
  • Jak długo firma działa na rynku?
  • Jakie doświadczenie ma ekipa montażowa, która wymienia okna?
  • Czy firma może pochwalić się pozytywnymi opiniami na temat ekipy montażowej?
  • Jak długo ekipa montażowa działa w obecnym składzie?

O czym musimy pamiętać kupując okna?

  • Właściwie dobrać wymiary okien do wymiarów istniejących lub planowanych otworów
  • Wymianę okien zlecić wykonawcy, który zagwarantuje ich właściwe osadzenie i uszczelnienie (zdecydowanie preferowany jest system trójwarstwowy)
  • Zadbać, by wykonawca dostarczył nam instrukcję
  • Zadbać, by wykonawca udzielił gwarancji na przeprowadzone prace